Kezdőlap - Home Page
Képek - Photo
Kapcsolat - Contact
 
Istentiszteletek, gyülekezeti alkalmak
Igehirdetések, tanítások
Aktuális hírek, hirdetmények
Gyülekezeti énekek, dicséretek
Szórvány-gyülekezeteink
Misszós munka
Ajánlott linkek
Impresszum
Bemutatkozás
Mozaikok a Hatvani Református Egyházközség történetéből
Vissza a lap tetejére
Letöltés
Lámpás újság - Parókia portál
Bátonyterenye
Jobbágyi
SZÓRVÁNY-JELENTÉS a 2016-os évről


          Hatvanhoz 12 szórvány-központ tartozik. A legtávolabbra fekvő Bátonyterenye 45 km-re, a legközelebbi új szórványunk Kerekharaszt pedig 5 km-re fekszik a hatvani anyagyülekezettől. Szórványközpont alatt azt értjük, hogy az adott szórványban rendszeres összejöveteleink vannak, s oda a környező településekről is bejárhatnak emberek.
    Örömünk, hogy az elmúlt években néhány szórványlátogató munkacsoport alakult (Petőfibánya, Csány, Jobbágyi, Heréd), amelyek a lelkipásztort elkísérve szórványaink ébresztését és építését támogatják.

Apc: (20 km) Minden hónap negyedik vasárnapján du. fél 5-kor házi istentiszteletet tartunk Zoó Erzsébet otthonában. Létszám: 2-6 fő. Alkalmi imacsoport működik. Néhány kisgyermek is részt vesz az alkalmakon.

Bátonyterenye: (45 km) Pádár Zoltán beosztott lelkészünk hetente tart de. 11-kor vasárnapi istentiszteletet (átlagosan 8-16 fő) és csütörtökönként bibliaórát  fél 5-kor (1-5 fő). A Római Katolikus általános iskolában 2011 szeptemberétől református hitoktatás is van. Szorgalmazzuk, hogy a hittanos gyerekek a vasárnapi istentiszteleten havonta egy alkalommal szolgáljanak. Isten áldását kérjük az imaórára (keddenként 16,30-kor) és az újra induló ifis csoportra (szombat 16,30-kor) szombatonként.
2016-ban sikerült egy Kornéliusz-evangelizációs délutánt tartanunk dél-koreai testvérek szolgálatával. Nyári szünetben volt néhány napos gyermekfoglalkozás is.
Az 1990-es évek elejétől dédelgetett tervünk, hogy egykor Bátonyterenye missziói egyházközség, később pedig anyagyülekezet legyen. Isten kegyelméért imádkozunk, hogy megértsük: imádkozásunkon túl, mi is a helyi közösség és az anyagyülekezet feladata. 2017-ben szeretnénk Pádár Zoltán beosztott lelkészünket Lovas András egyházkerületi gyülekezetépítő tréningjére delegálni és a Bátony jövőjét újragondolni.

Csány: (10 km) Havonta minden első szombat du. fél 3-kor van istentisztelet az Idősek Otthonában. Tóth László gondnok és Kim Sun Taik lelkipásztor vezetésével több testvér kijár a szolgálat végzésére. Ők igével, zenei szolgálattal, bizonyságtétellel gazdagítják lelkileg az otthon lakóit. Nagyünnepeken megajándékozzuk az idős otthonlakókat. Átlagos létszám 20-30 fő. 2016-ban bábcsoportunk előadást tartott idős testvéreinknek, illetve az óvodában.

Ecséd: (15 km) Minden hónap utolsó szerdáján 3-kor van istentiszteletünk. Átlagban 5-7 fő jár az alkalmakra. A kis közösség összetart, s akik tehetik, bejárnak az anyagyülekezetbe is. Itt tartottunk is Kornéliusz-evangélizációt 2016-ban. A telefonos hívogatás munkájában Óvári Ilona, nem-látó testvérünk, igen lelkesen tevékenykedik.

Heréd: (9 km) Havonta, a negyedik vasárnapon, de. fél 9-kor tartunk istentiszteletet az ev. templomban. A kis gyülekezet a mostoha körülmények ellenére is kitart (nincs fűtés a templomban). Létszám 6-12 fő. Baloghné Drén Ibolya pedagógus áldásos hívogató munkát végez a helyi közösségben. Hálásak vagyunk Tóth László gondnok testvérünk szolgálatáért, aki minden alkalommal elkíséri a lelkipásztort, s igei bizonyságtétellel is szolgál Heréden.

Jobbágyi: (23km) Havonta egy házi bibliaórát (4-7 fő) és a második és negyedik vasárnap istentiszteletet tartunk. Az istentiszteletek létszáma átlagosan 8-18 fő között mozog. A közösség adakozása figyelemre méltó. A bibliaórákra készül egy hatvani testvér is bizonyságtétellel.  2016-an folytatódott a cigány- és ifjúsági misszió koreai testvérek vezetésével. Ez a munka rendkívül sok erőfeszítést és odaadó szorgalmat kíván.
A 4-5 fős asszonykör, két presbiterasszony vezetésével, hétfőnként összejön imádkozni a település hitbeli megújulásáért. A nyár folyamán gyermek-misszió is folyt. A hitoktatást Jang BoKyeung végzi a helyi általános iskolában egy felsős és egy alsós csoportban. A hittanosok (8-10 fő) lelkesen énekelnek a negyedik vasárnapi istentiszteleteken. Ilyenkor az istentiszteleti létszám 20 fölé emelkedik. Januárban részt vett a helyi közösség a katolikus templomban szervezett ökumenikus alkalmon.

Lőrinci-Selyp: (10 km) Minden hónap második vasárnapján, du. 2-kor istentiszteletet tartunk a helyi Családgondozó intézet épületében. A létszám sok imádság és új testvérek megjelenésével némileg növekedett, de még így is szerény: 3-7 fő. 

Pásztó: (33 km) Havonta két alkalommal van istentiszteletünk az evangélikus templomban. Az első és negyedik vasárnapokon, du 3-kor.
Az összejöveteleket evangélikus testvérek is látogatják. Létszám 3-17 fő. Növekedést intenzívebb pásztori szolgálat hozhatna. Pádár Zoltán részt vett az ökumenikus imahét szolgálatában. Újabban igyekszünk az istentisztelet után egy bibliaórához hasonló körben beszélgetést kezdeményezni a testvérek között. Ez a hallott igehirdetés elmélyítését és egymás jobb megismerését szolgálhatja a jövőben. Ennek gyümölcsei egyértelműen bátorítóak.

Petőfibánya: (15 km) Minden hónap harmadik vasárnapján, du 3-kor tartunk istentiszteletet a Művelődési Központban. Ezen túl Dr. Pauchlyné Anday Zsuzsanna tiszteletbeli presbiter bibliai beszélgetést, igehirdetés-felolvasást tart otthonában. Istentiszteleti létszám: 2-5 fő. A lelkipásztort két Tatai Sámuel is elkíséri, aki ének-zenei szolgálattal segíti az éneklést. A közösség kilátásai igen gyengék, de nem adjuk fel munkánkat.

Szirák: (33 km) Nagyünnep másnapján találkozik a gyülekezet az ev. templomban.  A létszám 6-10 fő. Ezek között néhány evangélikus testvér is van.

Tar: (40 km) Minden hónap első vasárnapján du. fél 5-kor van házi istentiszteletünk. A létszám jelenleg kb. 3-4 fő. Az alkalmat mindig süteményes agapéval zárjuk. A közösség kilátásai gyengék.

Kerekharaszt: (6 km) A 2015-ben indult közösség él. Az önkormányzati könyvtárban találkozunk. Sokat imádkozunk azért, hogy a kis gyülekezet megerősödjön. Hatvaniak is támogatják a havi alkalmakat, melyek helyi létszáma: 5-12 fő között mozog.

Örömünk, hogy szinte minden szórványközpontunkban van legalább egy szórvány-felelősünk, valamint a gyülekezet presbiterei és tagjai is sokat segítenek (énektanítás, bizonyságtétel, látogatás, imádkozás-lelkigondozás) a szolgálatokban.

LÁMPÁS újságunk 2016-ban kétszer jelent meg 8-8 oldalon, amely számos cikket közölt a szórványban élő testvérektől is.
A szórványmunkában a parókus- és beosztott lelkészeinken kívül sokat tevékenykedik a dél-koreai Kim Sun Taik missziós lelkész is, illetve házastársa Bo Kyeung diplomás protestáns teológus. Hálásak vagyunk Tóth László gondnokunk és más gyülekezeti tagok szórvány-munkájáért, akik rendszeresen kijárnak a kicsi közösségekbe és imádkoznak és értük.

Hatvan, 2017. január 20.

                                                    Tóth László                                Dr. Tatai István
                                                       gondnok                                     lelkipásztor