Kezdőlap - Home Page
Képek - Photo
Kapcsolat - Contact
 
Istentiszteletek, gyülekezeti alkalmak
Igehirdetések, tanítások
Aktuális hírek, hirdetmények
Gyülekezeti énekek, dicséretek
Szórvány-gyülekezeteink
Misszós munka
Ajánlott linkek
Impresszum
Bemutatkozás
Mozaikok a Hatvani Református Egyházközség történetéből
Vissza a lap tetejére
Hatvani református templom
Letöltés
Lámpás újság - Parókia portál
Istentiszteletek, gyülekezeti alkalmak


1)Istentiszteletek:

   a) Hatvanban (Dózsa tér 9.)

-    Minden vasárnap 10-kor. Havonta egyszer (második vasárnap) a fiatalok és a Hatvani Református Kórus (negyedik vasárnap, illetve ünnepnapokon) szolgálatával. Az alkalommal párhuzamosan gyermek-istentisztelet van.
-    Szombaton du 4-kor családi istentisztelet. Az összejövetelen sokat énekelünk és teret adunk a bizonyságtételeknek. A hónap első szombati istentisztelete evangélizációs jellegű. Az istentiszteletet egyszerű közös étkezés követi. Az alkalommal párhuzamosan gyermek-istentisztelet is van. A szolgálatokat presbiterek koordinálják: Fonyódi Imre (zenei), Petrovics Gusztáv (gyermekszolgálatok).

   b) Szórvány-istentiszteletek:

Minden vasárnap: Bátonyterenyén 11-kor (Kossuth út 1.).

Havonta egyszer: Lőrinciben (ált. iskolában) a második vasárnap 2 órakor, Heréden (ev. templomban), a hónap negyedik vasárnapján de. fél 9-kor, Petőfibányán (kultúrházban), a hónap harmadik vasárnapján du. 3-kor, Ecséden (kultúrházban), általában a hónap utolsó keddjén, du. 3-kor, Apcon (Zoó családnál), a negyedik vasárnap, du. fél 5-kor, Taron (Széplakiné Ella otthonában), első vasárnap du. fél 5-kor és Csányban (Idősek Otthona), a hónap első szombatján du. fél 3-kor;

Havonta kétszer: Pásztón (evangélikus templomban, az első és negyedik vasárnapon, du. 3-kor). Jobbágyiban (gyülekezeti házban: Kossuth út 9) a hónap második és negyedik vasárnapján du. 3-kor.

Alkalmilag: Szirákon (evangélikus templomban) a három nagyünnepen, valamint augusztus 20-a, illetve a reformáció ünnepe alakalmából van istentisztelet, a többi hónapban pedig konfirmációs előkészítés havonta egyszer.

2)Bibliaórák:

-    Hatvanban szerdánként este 6-kor gyülekezeti teremben. Havonta egyszer angol nyelvű (Ron Seck) bibliaóra, a többi alkalom tanítói jellegű. Folytatjuk a Biblia és etikai nevelés kérdésének tanulmányozását. A mozgáskorlátozottak biblia óráját a hónap utolsó szerdáján 5-kor tartjuk.
-    Jobbágyiban havonta egyszer (Bodor Ferencné otthonában).
-    Bátonyterenyén minden kedden, este fél 6 órakor gyülekezeti bibliaóra van, illetve csütörtökönként Kisterenyén cigány testvéreknek van alkalmuk délután 4 órakor a kastélykerti óvoda épületében.
-    Petőfibányán, alkalmi jellegű - Dr. Pauchly Gézáné otthonában.

3)Imaórák:

-    Hatvanban    kedden és pénteken reggelenként 6-tól 7-ig, illetve
szombaton du. fél 4-től 4-ig, a gyülekezeti teremben.
-    Női imakör Hatvanban kedd este 7-kor.
-    Férfi imakör Hatvanban csütörtökön este 6-kor.
-    Jobbágyi imaházban minden hétfőn 4-kor.
-    Bátonyterenyén pénteken délután 5-kor.


4)Konfirmációs oktatás
-    Hatvanban vasárnap istentisztelet után 11-kor. Új kurzuskezdés: szeptember 7-én.
-    Szórványokban alkalmi jellegű.
Tervezett konfirmációs időpont Hatvanban: 2014. május 11-én.

5) Női kör Hatvanban. Általában keddenként, este 7-kor.

6) Gyermek-istentiszteletek
Hatvanban a szombati és vasárnapi istentisztelettel párhuzamosan, egy-két csoportban.
Bátonyterenyén vasárnapi istentisztelettel párhuzamosan (alkalmi jellegű).
Jobbágyiban cigány fiataloknak szombaton 2-kor.

7) Kékkeresztes csoport foglalkozása
Hatvanban minden pénteken 18. 00-kor, a gyülekezeti kisteremben, nyáron pedig a templomban. A munka vezetője: Kollár László presbiter. Lelki vezető a lelkipásztor.

8) Börtönmisszió
A Szolnoki Büntetés-végrehajtó Intézetben kéthetenként igei - lelkigondozói foglalkozásokat tartunk. Koordinálja: Daróczi Sándor.

9) Lámpás újság megjelentetése
Évente 2-3 alkalommal, ingyenesen terjesztjük (www.hatvanref.hu).

10) Gyülekezeti táborozás:
Mátraházi Lelkészüdülőben 2014. július 21-25. Téma: Mózes életének üzenete II (Exodus)

11) Körzeti és szórvány-napok
Pásztón 2014. április 27-én du. 3-kor. Téma: Éves igénk elmélyítése (Mt 4,13-17).
Jobbágyi: tervezés alatt
Hatvan: közös szórvány-karácsony, december 20-án (szombat) 16 órakor.

12) Gyermekhét Hatvanban augusztus 13-16-ig (szerdától szombatig).
Koordinálja: Petrovics Gusztáv presbiter.

13) Bábelőadások. Húsvét és karácsony hetében Hatvan és szórványainak iskoláiban és óvodáiban (kb. 18-18 alkalommal). Valamint számos látogatás történik meghívás alapján. Ezek között szerepelnek az őrbottyáni és a tiszafüredi református otthonok is.

15) Tini-csoport összejövetele péntekenként, este 18-kor.

16) Gyülekezeti kirándulás autóbusszal. Időpont: 2014. augusztus 30-án. Útvonal: Hatvan - Pécs - Hatvan. Indulás reggel 6.30-kor a hatvani ref. templomtól. Érkezés vissza kb. este 7.30-kor.

17) Iskolai hitoktatás és szolgálatok
Hatvanban (Bodáné Csontos Gabriella) és Bátonyterenye-Kisterenyén (Pádár Zoltán) a helyi római katolikus általános iskolákban hitoktatást tartunk. Heréden az állami általános iskolában péntekenként két csoportban Bo Kyeung teológus tart hitoktatást. Kötelezően választható hit- és erkölcstan oktatást Bodáné Csontos Gabriella tart a Hatvani Kodály Általános iskolában.

A hatvani Bajza József Gimnáziumban speciális tehetséggondozó napokon iskolai program keretében negyedévente bibliai tanítással szolgálhatunk.

18) Iratterjesztés és kölcsönkönyvtár Hatvanban, Jobbágyiban és Bátonyterenyén.

19) Honlapunkon bibliai és missziói tanulmányok olvashatók, valamint igehirdetések hallgathatók meg.

20) Presbiteri csendesnapok. Édes Zoltán gondnok úr csoportbeosztása alapján részt veszünk a kisköri presbiterképzésben.

21) Egyházak Hatvanért - Keresztyén fesztivál Hatvan főterén. 2014. június 8-án (Pünkösd vasárnap) du. fél 3-tól. Meghívjuk Hatvan egyházait is a missziós alkalomra. Bizonyságtétellel, dalokkal, igehirdetéssel, bábcsoportos fellépéssel szeretnénk szolgálni. Este filmvetítés a református templomban 7-kor.

22) Speciális angol nyelvi missziós alkalmak: Bátonyterenyén szerdánként 6-kor.

23) Gabonamag - Milál közösség és a Hatvani Református Egyházközség missziója. A Milál egy Dél-koreai indítású mozgáskorlátozottak között történő lelki és anyagi támogató szolgálat. A munkaágat Bo Kyeung nagytiszteletű asszony koordinálja. A szolgálat tartalma anyagi és lelki segítségnyújtás.

23) Egyházközségünk lelkészeinek munkatársi alkalmai. Havonta általában egy alkalommal, keddenként, változó időpontban.

24) A Húsvét előtti Nagyhéten 2014. április 16-18 között (szerda-péntek) úrvacsorára készítő evangélizációs estéket tartunk.

25) Látogató szolgálat. Balogh Mónika, Bo Kyeung és Banyik Istvánné kedd délelőttönként látogat. A Lámpás újság illetve egyházközségi prospektus elvitelét és a hívogatást vállalták fel.

26) A lelkipásztor, amennyiben egyházközségi szolgálatai engedik, meghívásokat fogad el gyülekezetekbe, lelkészkörökbe, illetve országos konferenciákra, előadások tartására.

27) A Dózsa György utca lakótelepén hitépítő bibliaórákat tartunk havonta egy alkalommal a Kim házaspár otthonában.
28) Nyitott adventi nap. 2014. december 14-én vasárnap 16 órától. Hatvan várossal karöltve templomunkban és gyülekezeti házunkban programokat szervezünk családok számára. Ezek között szerepel igehirdetés, lelkigondozói alkalom felajánlása, egy vendég bábcsoport előadása, filmnézés, közös ajándékkészítés, közös éneklés.

Örömünk, hogy Petrovics Gusztáv tervezete alapján szórványlátogató kiscsoportok alakultak (Csány, Heréd, Petőfibánya és Jobbágyi).

Jelen missziói-kulturális programtervezetet a Hatvani Ref. Egyházközség Presbitériuma 2014. január 19-én áttekintette és elfogadta, egyben felterjeszti az Északpesti Egyházmegye Elnökségének.

Hatvan, 2014 januárja


Dr.  Tatai István   lelkipásztor
Édes Zoltán   gondnok