Kezdőlap - Home Page
Képek - Photo
Kapcsolat - Contact
 
Istentiszteletek, gyülekezeti alkalmak
Igehirdetések, tanítások
Aktuális hírek, hirdetmények
Gyülekezeti énekek, dicséretek
Szórvány-gyülekezeteink
Misszós munka
Ajánlott linkek
Impresszum
Bemutatkozás
Mozaikok a Hatvani Református Egyházközség történetéből
Vissza a lap tetejére
Hatvani református templom
Letöltés
Lámpás újság - Parókia portál
A HATVANI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
MISSZIÓI MUNKATERVE 2017-re


1) Istentiszteletek:

a) Hatvanban (Dózsa tér 9.)
-    Minden vasárnap 10:00 órakor. Havonta egyszer a Hatvani Református Kórus (negyedik vasárnap, illetve ünnepnapokon) illetve a két hittanos gyermekcsapat szolgálataival. Az alkalommal párhuzamosan gyermek-istentisztelet van.
-    Szombaton 16:00 órakor családi istentisztelet. Az összejövetelen sokat énekelünk és teret adunk a bizonyságtételeknek. A hónap első szombati istentisztelete evangélizációs jellegű. Az istentiszteletet egyszerű közös étkezés követi. Az alkalommal párhuzamosan gyermek-istentisztelet is van. A szolgálatokat presbiterek koordinálják: Fonyódi Imre (zenei), Petrovics Gusztáv (gyermekszolgálatok).

b) Szórvány-istentiszteletek:
- Minden vasárnap: Bátonyterenyén 11:00 órakor (Kossuth út 1.). Az alkalommal párhuzamosan gyermek-istentisztelet van. Minden hónap első vasárnapján a tinik, harmadik vasárnapján a hittanos gyerekek szolgálatával.

- Havonta egyszer: Lőrinciben a második vasárnap 14:00 órakor a Családsegítő épületében. Heréden (ev. templomban) a hónap negyedik vasárnapján 8:30 órakor. Petőfibányán (kultúrházban) a hónap harmadik vasárnapján 15:00 órakor. Ecséden (Óvári Ilona otthonában) általában a hónap utolsó szerdáján 15:00 órakor. Apcon (Zoó családnál) a negyedik vasárnap 16:30 órakor. Taron (Tuba Rozália otthonában) első vasárnap 16:30 órakor. Csányban (Idősek Otthona) a hónap első szombatján 14:30 órakor. Kerekharaszton minden második vasárnap 15:00 órakor a az önkormányzati könyvtárban.

- Havonta kétszer: Pásztón az evangélikus templomban, az első és negyedik vasárnapon, 15:00 órakor. Jobbágyiban a gyülekezeti házban, (Kossuth út 9) a hónap második és negyedik vasárnapján 15:00 órakor. Havonta egyszer az istentiszteleten énekkel szolgál a hittanos gyermekcsapat.

- Alkalmilag: Szirákon az evangélikus templomban a három nagyünnepen, illetve a reformáció ünnepe alakalmából van istentisztelet.

2) Bibliaórák:
-    Hatvanban szerdánként 18:00 órakor a gyülekezeti teremben.
-    Jobbágyiban havonta egyszer Bodor Ferencné otthonában 17:30 órakor.
-    Bátonyterenyén minden csütörtökön este 16:30 órakor gyülekezeti bibliaóra van.
-    Petőfibányán, alkalmi jellegű, Dr. Pauchly Gézáné otthonában.

3) Imaórák:
-    Hatvanban:       
        - kedden és pénteken reggelenként 6-tól 7-ig.
        - szombaton du. fél 4-től 4-ig, a gyülekezeti teremben.
        - női imakör hétfőn 19:00 órakor.
        - férfi imakör csütörtökön 18:00 órakor.
-    Jobbágyiban:        - imaházban minden hétfőn 15:00 órakor.
-    Bátonyterenyén:    - minden kedden 16:30 órakor.
   
4) Konfirmációs oktatás
-    Hatvanban vasárnap istentisztelet után 11:00 órakor.
    Új kurzuskezdés: 2017. szeptember 3-án.
    Tervezett konfirmációs időpont: 2017. május 14-én.

5) Gyermek-istentiszteletek
-    Hatvanban a szombati és vasárnapi istentisztelettel párhuzamosan, két csoportban.
-    Bátonyterenyén a vasárnapi istentisztelettel párhuzamosan, egy csoportban.

6) Reformációi emlékév missziós alkalmai
-    Országos rendezvények ajánlása pl. Biblia múzeum látogatása (Budapest, Ráday utca 28).
-    Megemlékezés a reformációról 3-5 percben, különféle irodalmi művek felolvasásával, Hatvanban a szombati és vasárnapi, illetve a szórvány istentiszteleti alkalmakon.
-    A Bátonyterenyei bibliaórákon minden hónap 3. csütörtökén az előreformáció, illetve a reformáció alakjairól, valamint hitvallási iratainkról lesz szó.
-    Január 29-én 15:00 órai kezdette Körzeti Presbiteri Csendesnap a Református templomban. Téma: Előreformátorok
-    Március 22-én 18:00 órai kezdettel Protestáns estek a Grassalkovich Művelődési Házban. Téma: Luther című film levetítése utána beszélgetések a film kapcsán a reformációról.
-    Április 8-án 16:00 órai kezdettel a gyülekezet dicsőítő csoportjának tavaszi koncertje. Téma: Reformáció és Istendicsőítés
-    Május 19-én 18:00 órai kezdettel Protestáns estek a Grassalkovich Művelődési Házban. Téma: Kálvin János életének bemutatása, úti beszámoló Svájcról, vetített képes előadás és beszélgetések.
-    Szeptember 8-án 18:00 órai kezdettel Protestáns estek a Grassalkovich Művelődési Házban. Téma: A reformáció hazánkban
-    Október 8-án 10:00 órai kezdettel a Gyülekezet felnőtt és gyermek kórusának reformációs koncertje a vasárnapi istentisztelet keretében.
-    Október 31-én 17:00 órai kezdettel a Hatvani Evangélikus gyülekezettel közösen rendezett Reformációi emlékünnepély a Református templomban.
-    Október 31-én 16:30 órai kezdettel Reformációi emlékünnepély a Bátonyterenyei Önkormányzat vezetőségének meghívásával a Bátonyterenyei gyülekezeti házban.
-    A Bátonyterenyei bibliaórákon minden hónap 3. csütörtökén az előreformáció, illetve a reformáció alakjairól, valamint hitvallási iratainkról lesz szó.

7) Missziós jellegű dél-koreai kórus koncert templomban

8) Kékkeresztes csoport foglalkozása
Hatvanban minden pénteken 18.00-kor, a gyülekezeti kisteremben, nyáron pedig a templomban. A munka vezetője: Kollár László presbiter. Lelki vezető a lelkipásztor.

9) Kékkeresztes csendesnap
Kollár László szervezésében gyülekezetünkben kerül megrendezésre a Kékkeresztes misszió alkalma 2017. június 18-án. Igét hirdet Boross Géza lelkipásztor.

10) Bátonyterenyei szórványgyülekezet közösségépítő délutánjai
2017. május 20-án és szeptember 23-án, Szorcsik Ilona házánál.

11) A Hatvani Mozgáskorlátozottak Egyesülete és a Hatvani Református Egyházközség missziója. Egyházközségünk továbbra is hangsúlyt helyez a mozgáskorlátozottak látogatására. A munkát Jang BoKyeung és Fonyódi Imre koordinálja.

12) Gyülekezeti kirándulás autóbusszal.
Időpont: 2017. augusztus 26-án. Útvonal: Hatvan - Szlovákia, Fülek és Losonc - Hatvan. Indulás reggel 8-kor a hatvani református templomtól. Érkezés vissza kb. este 7-kor.

13) Börtönmisszió
A Szolnoki Büntetés-végrehajtó Intézetben havonta igei - lelkigondozói foglalkozásokat tartunk. Koordinálja: Daróczi Sándor.

14) Lámpás újság megjelentetése
Évente 2 alkalommal, ingyenesen terjesztjük (www.hatvanref.hu).

15) Gyülekezeti- táborozás:
Vajtán a Parakletos Alapítvánnyal karöltve 2017. július 24-28.

16) Körzeti és szórvány-napok
Bátonyterenye, 2017. július 2-án, 15:30 órakor
Hatvan: közös szórvány-karácsony, 2017. december 16-án (szombat) 16:00 órakor.

17) Gyermekhét   
Hatvanban 2017.augusztus 9-12-ig (szerdától szombatig).
Bátonyterenyén 2017. július 10-12 (hétfőtől szerdáig)

18) Bábelőadások.
Húsvét és karácsony hetében Hatvan és szórványainak iskoláiban és óvodáiban (kb. 18-18 alkalommal). Valamint számos látogatás történik meghívás alapján. Ezek között szerepelnek az őrbottyáni és a tiszafüredi református otthonok is.

19) Tini-csoport összejövetele
Hatvanban péntekenként, este 18:30 órakor.
Bátonyterenyén szombatonként, este 16:30 órától.

20) Teológiai délután
Meghívott előadókkal.

21) Iskolai hitoktatás és szolgálatok
Hatvanban több iskolában Bodáné Csontos Gabriella és Jang BoKyeung tart hitoktatást. Bátonyterenye-Kisterenyén Pádár Zoltán a helyi római katolikus általános iskolákban (3078 Kisterenye, Zrínyi út 1.) tart hitoktatást.
Jobbágyiban az általános iskolában Jang BoKyeung tart hitoktatást.

22) Iratterjesztés és kölcsönkönyvtár
Hatvanban, Jobbágyiban és Bátonyterenyén.

23) Honlap szerkesztés
Honlapunkon (www.hatvanref.hu) bibliai és missziói tanulmányok olvashatók, valamint igehirdetések hallgathatók meg.

24) Presbiteri csendesnapok.
Tóth László csoportbeosztása alapján részt veszünk a kisköri presbiterképzésben.

25) Egyházak Hatvanért - Keresztény fesztivál Hatvan főterén.
2017. május 27-én szombaton du. fél 3-tól. Meghívjuk Hatvan egyházait (két katolikus, evangélikus és baptista) is a missziós alkalomra. Bizonyságtétellel, dalokkal, igehirdetéssel, bábcsoportos fellépéssel szeretnénk együtt szolgálni. Témája: Család

26) Filmklub
Két alkalommal a szombati istentiszteleti alkalom keretén belül.
Időpont szervezés alatt.

27) Egyházközségünk lelkészeinek munkatársi alkalmai.
Havonta egy alkalommal, csütörtökön 14 órától.

28) Úrvacsorára készítő evangélizációs esték
A Húsvét előtti Nagyhéten 2017. április 12-14 között (szerda-péntek).

29) Látogató szolgálat.
Jang BoKyeung és Banyik Istvánné látogató szolgálata megbeszélés szerint. A Lámpás újság illetve egyházközségi prospektus elvitelét és a hívogatást vállalták fel.

30) A lelkipásztor, amennyiben egyházközségi szolgálatai engedik, meghívásokat fogad el gyülekezetekbe, lelkészkörökbe, a GATÉ-n, illetve országos konferenciákra.

31) Kórházmisszió
Bodáné Csontos Gabriella, Jang BoKyeung és Banyik Istvánné szervezésében.
Időpontja: alkalmanként.

32) Adventi készülődés a léleknek is
Nyitott adventi nap 2016. december 3-án vasárnap 16:00 órától. Hatvan várossal karöltve templomunkban és gyülekezeti házunkban programokat szervezünk családok számára. Ezek között szerepel igehirdetés, lelkigondozói alkalom felajánlása, egy vendég művészcsoport előadása, filmnézés, közös ajándékkészítés, közös éneklés.

33) Gyülekezeti túra
Kirándulás szervezése a Mátrába Július 8-án.
Találkozás Sástón 14:00 órakor. Szervezők: Tóth László, Tóth Zoltán

34) Városi misszió Bátonyterenyén
2017. 06. 05-én, Pünkösdhétfőn, 15:00 órától a főtéren - igei szolgálattal, tinik dicsőítő szolgálatával.Hatvan, 2017. január

Tóth László                                              Dr. Tatai István
   gondnok                                                   lelkipásztor