Kezdőlap - Home Page
Képek - Photo
Kapcsolat - Contact
 
Istentiszteletek, gyülekezeti alkalmak
Igehirdetések, tanítások
Aktuális hírek, hirdetmények
Gyülekezeti énekek, dicséretek
Szórvány-gyülekezeteink
Misszós munka
Ajánlott linkek
Impresszum
Bemutatkozás
Vissza a lap tetejére
Letöltés
Bátonyterenye
Jobbágyi
Bemutatkozás
Képek - Photo
Kapcsolat - Contact
Kezdőlap - Home Page
Impresszum
Szórványaink
 
Hatvanhoz 12 szórvány-központ tartozik. A legtávolabbra fekvő Bátonyterenye 45 km-re, a legközelebbi új szórványunk Kerekharaszt pedig 5 km-re fekszik a hatvani anyagyülekezettől. Szórványközpont alatt azt értjük, hogy az adott szórványban rendszeres összejöveteleink vannak, s oda a környező településekről is bejárhatnak emberek.
Az elmúlt években néhány szórványlátogató munkacsoport alakult (Csány, Jobbágyi, Heréd, Szirák, Apc, Tar, Pásztó), amelyek a lelkipásztort elkísérve szórványaink ébresztését és építését támogatják.
A szórványmunkában a parókus- és beosztott lelkészünkön (Pádár Zoltán) és feleségén (Judit) kívül sokat tevékenykedik a dél-koreai Kim Sun Taik missziós lelkész is, illetve házastársa Bo Kyeung diplomás protestáns teológus-hitoktató. Hálásak vagyunk gyülekezeti tagjaink szórvány-munkájáért, akik rendszeresen kijárnak a kicsi közösségekbe és imádkoznak értük.
Apc: (20 km)
Minden hónap negyedik vasárnapján du. fél 5-kor házi istentiszteletet tartunk Zoó Erzsébet otthonában. Létszám: 3-6 fő. Alkalmi imacsoport működik. Néhány kisgyermek is részt vesz az alkalmakon.
Bátonyterenye: (45 km)
Pádár Zoltán beosztott lelkészünk hetente tart de. 11-kor vasárnapi istentiszteletet (átlagosan 14-24 fő) és csütörtökönként bibliaórát 1730-kor (1-4 fő). A Római Katolikus általános iskolában 2011 szeptemberétől református hitoktatás is van. Szorgalmazzuk, hogy a hittanos gyerekek a vasárnapi istentiszteleten havonta egy alkalommal szolgáljanak. (havi 3. vas.) Isten áldását kérjük az imaórára (keddenként 1730-kor) és az újra induló ifis csoportra (péntekenként 1630-kor).
A bátonyi ifi csoport minden hónap első vasárnapján dicsőítéssel szolgál.
Az év során a gyerekistentiszteleti szolgálatba becsatlakozott a Benkő házaspár (Szurdokpüspökin élnek)
2017. ápr. 28-án a bátonyi ifi csapat verses-zenés áhítaton szolgált a kisterenyei általános iskolában rendezett – mindenki számára nyitott – alkalmon.
A nyári szünetben volt néhány napos gyermekfoglalkozás is. (2017. júl. 10-12. Téma: Ábrahám)
2017 őszén Pádár Zoltán beosztott lelkészünket delegáltuk Lovas András egyházkerületi gyülekezetépítő tréningjére. A képzés még másfél évig tart.
2017 szeptemberétől 2 konfirmandus jelölt felkészítése kezdődött el. (Kovács Andrea, Mészáros Anna). A konfirmálásuk időpontja várhatóan 2018 őszén lesz.
A „Reformáció 500” jegyében Hálaadó istentiszteletet tartottak a bátonyiak a helyi városi elöljárók (polgármester, alpolgármester, városi jegyző) meghívásával.
2017 adventjében Advent-nyitó dicsőítő alkalmat tartottak a bátonyi testvérek, valamint szolgálatot vállaltak a tari és a pásztói városi karácsonyi programokban. (Pásztón a program meghiúsult.)
2017. dec. 6-án a városi művelődési házban szolgált a dél-koreai Immánuel kórus. Az alkalmat Bátonyterenye Polgármesteri Hivatala támogatta. (helyszín, költségek)
 
Csány: (10 km)
Havonta minden első szombat du. fél 3-kor van istentisztelet az Idősek Otthonában. Tóth László gondnok és Kim Sun Taik lelkipásztor vezetésével több testvér kijár a szolgálat végzésére. Ők igével, zenei szolgálattal, bizonyságtétellel gazdagítják lelkileg az otthon lakóit. Nagyünnepeken megajándékozzuk az idős otthonlakókat. Átlagos létszám 20-30 fő. 2017-ben bábcsoportunk előadást tartott idős testvéreinknek, illetve az óvodában.
Ecséd: (15 km)
Minden hónap utolsó szerdáján 3-kor van istentiszteletünk. Átlagban 5-8 fő jár az alkalmakra. A kis közösség összetart, s akik tehetik, bejárnak az anyagyülekezetbe is. A telefonos hívogatás munkájában Óvári Ilona, nem-látó testvérünk, igen lelkesen tevékenykedik.
 
 
Heréd: (9 km)
Havonta, a negyedik vasárnapon, de. fél 9-kor tartunk istentiszteletet az ev. templomban. A kis gyülekezet a mostoha körülmények ellenére is kitart (nincs fűtés a templomban). Létszám 7-12 fő. Baloghné Drén Ibolya pedagógus áldásos hívogató munkát végez a helyi közösségben. Hálásak vagyunk Tóth László gondnok testvérünk szolgálatáért, aki szinte minden alkalommal elkíséri a lelkipásztort, s igei bizonyságtétellel is szolgál Heréden.
Jobbágyi: (23km)
Havonta egy házi bibliaórát (4-7 fő) és a második és negyedik vasárnap istentiszteletet tartunk. Az istentiszteletek létszáma átlagosan 8-20 fő között mozog. A közösség adakozása figyelemre méltó. A bibliaórákra készül egy hatvani testvér is bizonyságtétellel. 2017-ben folytatódott a cigány- és ifjúsági misszió koreai testvérek vezetésével. Kirándulást is szervezetek a gyerekeknek a Bibliamúzeumba. A cigány fiatalok között van néhány konfirmándusunk is. Ez a munka rendkívül sok erőfeszítést és odaadó szorgalmat kíván.
A 4-5 fős asszonykör, két presbiterasszony vezetésével, hétfőnként összejön imádkozni a település hitbeli megújulásáért. A hitoktatást Jang BoKyeung hitoktató-lelkészfeleség végzi a helyi általános iskolában felsős alsós csoportban. A hittanosok lelkesen énekelnek a negyedik vasárnapi istentiszteleteken. Januárban részt vett a helyi közösség a katolikus templomban szervezett ökumenikus alkalmon.
Legfőbb imatémáink: szórványunk megújulása, ébredése, a fiatalabb generáció hívogatása gyülekezetünkbe. Betegeinket imában az Áldott Orvos Jézus Krisztus elé visszük, az időseket és a gyászolókat egyaránt. Imádkozunk hazánkért, népünkért, nemzetünkért, hogy felekezeti hovatartozás nélkül szeretet és békesség uralkodjék az egyházakban és a falunkban. Isten Szent Lelke vezessen bennünket

 
 
Lőrinci-Selyp: (10 km)
Minden hónap második / harmadik vasárnapján, du. 2-kor istentiszteletet tartunk a helyi családok otthonában. A létszám szerény: 3-6 fő.
Pásztó: (33 km)
Havonta két alkalommal van istentiszteletünk az evangélikus templomban. Az első és negyedik vasárnapokon, du 3-kor.
Az összejöveteleket evangélikus testvérek is látogatják. Létszám 5-17 fő. Növekedést intenzívebb pásztori szolgálat hozhatna. Pádár Zoltán részt vett az ökumenikus imahét szolgálatában. Újabban igyekszünk az istentisztelet után bibliaórához hasonló módon beszélgetést kezdeményezni a testvérek között. Ez a hallott igehirdetés elmélyítését és egymás jobb megismerését szolgálhatja a jövőben.
 
 
Petőfibánya: (15 km)
Minden hónap harmadik vasárnapján, du 3-kor tartunk istentiszteletet Dr. Pauchlyné Anday Zsuzsanna tiszteletbeli presbiter otthonában. Istentiszteleti létszám: 2-4 fő. A közösség kilátásai igen gyengék, de nem adjuk fel munkánkat.
 
Szirák: (33 km)
Nagyünnep másnapján találkozik a gyülekezet az ev. templomban. A létszám 7-13 fő. Ezek között néhány evangélikus testvér is van.
 
Tar: (40 km)
Minden hónap első vasárnapján du. fél 5-kor van házi istentiszteletünk. A létszám jelenleg kb. 3-4 fő. Az alkalmat mindig süteményes agapéval zárjuk. Örömünk, hogy idén Kis Zsoltné, Erika és Végh Barbara – Pádár Fannival és Pádár Zoltán beosztott lp-ral – szolgáltak a tari karácsonyi alkalmon (versmondással, zongoraművekkel és igei üzenettel).
 
Kerekharaszt: (6 km)
A 2015-ben indult közösség él. A katolikus templom hittantermében találkozunk havonta egy kedden fél 6-kor. Sokat imádkozunk azért, hogy a kis gyülekezet megerősödjön. Hatvaniak is támogatják a havi alkalmakat, melyek helyi létszáma: 5-6 fő között mozog.
<<<Vissza a lap tetejére


<<<Vissza a lap tetejére


<<<Vissza a lap tetejére


<<<Vissza a lap tetejére


<<<Vissza a lap tetejére


<<<Vissza a lap tetejére


<<<Vissza a lap tetejére


<<<Vissza a lap tetejére


<<<Vissza a lap tetejére


<<<Vissza a lap tetejére


<<<Vissza a lap tetejére