Kezdőlap - Home Page
Képek - Photo
Kapcsolat - Contact
 
Impresszum
Bemutatkozás
Vissza a lap tetejére
Hozsánna a Júda Oroszlánjának!
Beszámoló a 'Minden Nemzet Összehívása Jeruzsálemben' konferenciáról
(2008. szeptember 30 - október 10)

1994 óta évente, a zsidó újév (Rós Hasana) és a nagy engesztelés napja (Jóm Kippur) közötti időszakban, a világ minden szögletéből érkező keresztyének találkoznak Jeruzsálemben. Azért jönnek el, hogy imádkozzanak a zsidó népre vonatkozó bibliai ígéretek beteljesedéséért, munkálják a Jézus-Messiásban remélt zsidó-keresztyén-arab üdvösséges megbékélést (Ézs 19,23-25), és imádják Izrael Istenét. Mindez az Ézs 2,3 -ban foglaltak prófétai elővételezéseként történik: "Eljön a sok nép, és ezt mondják: Jöjjetek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákób Istenének házához! Tanítson minket útjaira, hogy az ő ösvényein járjunk. Mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből."

Istennek adok hálát, hogy elfogadhattam Tom Hess lelkipásztor (az Imádság Háza Intézet vezetője, www.jhopfan.org) meghívását, s elmehettem a Nagy Király városába, hogy hírt vigyek hazánkról, s imádkozva részt vegyek a népek nagy seregszemléjén. Az idén 150 országból 2000 vendég érkezett az imatalálkozóra. A magas létszám miatt számos résztvevő nem kaphatott szállást a központi találkozó helyén a Ramat Rachel Hotelben, így más jeruzsálemi hotelben történt elszállásolásuk. A dolgok úgy alakultak, hogy én az Olajfák hegyén található Mount of Olives Hotelbe kerültem. Egy viszonylag kicsi arab szállodába, amelynek közvetlen szomszédságában található a Mennybemenetel Kápolna, és mindössze 10 percnyi séta vezet a Dominus flevit (az Úr sírt) templomocskához és a Gecsemáné kerthez.


Kelet és Dél ébredése

Már az első plenáris együttléten kiderült, hogy a keresztyénség egy világméretű súlyponti és létszámbeli eltolódást él át Európából kiindulva, Távol-Kelet és a déli félteke irányába. A 160 fős európai képviselő csapat létszáma igen szerénynek tűnt a 400 fős kínai csoport mellett. De igen sokan eljöttek Dél-Koreából, Indonéziából, Tajvanból, Indiából, Afrikából és Dél-Amerikából is. Ez a nagy eltolódás nemcsak a fehér bőrszín ritkulásában volt feltűnő. Új dinamika, a Lélekben való frissesség, és az Isten-dicsőítés új elemei jelentek meg a konferencián. A kínaiak elhozták hatalmas, már az Olimpiai játékokon megismert dobjaikat, az afrikaiak nemzeti viseletüket, valamint felszabadult és a szellemi világra érzékeny táncos lelkületüket is. A tanítók és dicsőítők többsége is immár színes bőrű volt. Mégsem néztek le bennünket, az "öreg Európát". Az Ézs 60, 4 verssel bátorítottak bennünket: "fiaid messziről jönnek", s örömre derítik az alvó kontinenst. Ez azt jelenti, hogy a harmadik világ erőteljes missziós vágya Európa újra-evangelizálása. Szeretnék visszahozni oda és azokhoz az evangéliumot, ahonnan az első misszionáriusok, életüket nem kímélve egykor kiindultak. Erről az áldozatról nem feledkeztek el a most ébredő és lángoló szívű testvéreink, még akkor sem, ha az akkori evangelizálás gyakran a gyarmatosítás minden átkával is összefonódott.


Katasztrófák és az evangélium

Indonéziából ékezett testvéreink meggyőző erővel szóltak arról, hogy a cunami-t Isten egyértelműen a javukra fordította. Templomaik összedőltek, de az Úr megértette velük, hogy nem bújhatnak el többé épületeikbe, hanem istentiszteleteiket az utcákon és tereken kell, hogy tartsák. Így a cunamit követően, Dr. Niko lelkipásztor koordinálásával, hatalmas szabadtéri gyógyító istentiszteleteket tartanak mindenfelé. Tudatosan inkább a szegényeket, a legnyomorultabbakat és a betegeket hívják meg az összejövetelekre. 2006. augusztus 6 óta 96 helyen tartottak ilyen összejövetelt. Az általuk bemutatott filmen látható istentiszteletek megdöbbentettek bennünket: vakok visszanyerik látásukat, béna gyermekek állnak fel és süketek kapják meg hallásukat. Indonéz testvérek szerint, a cunami utáni időszakban, az Úr jókedvének esztendeje érkezett el az országba. Számos moszlim-vezető is eljön megfigyelőként, s úgy tűnik, hogy több mohamedán gyógyul meg, mint keresztyén! Micsoda katasztrófa-értelmezés ez! Igen, a rosszat is jóra fordító Isten jön felénk ezekben a katasztrófákban!

Hasonlóan gondolkodnak a Mianmar-i keresztyének is. A nyár hatalmas erejű földrengése nem csak a házakat, de az ország zártságát is megingatta. Végre segítő keresztyének, elsőként református magyarok jöhettek az országba, s ez nagy üzenet volt a kormányzatnak is: Jézus szeretete nem személyválogató, hanem lehajló és megmentő isteni szeretet.

Isten azonban nem csak fizikailag rázza meg a világot. A tőzsde krízise is Isten terveinek részét képezheti. Ez a megingás, hasonlóan a szovjet birodalom összeomlásához, áldást hozhat zsidóknak és a népeknek is. Nem lehetetlen, hogy az amerikai zsidóság végre feleszmél, s vállalkozik az Alijára, tehát az Izraelbe való hazatérésre. Megjegyzem, a nagy pénzügyi megrázkódtatás idején a zsidó shekel bizonyult a legstabilabb valutának.


Az Orissa-i üldözés lehetséges háttere

Tudvalévő, hogy Kelet-Indiában a nyár folyamán súlyos keresztyénüldözés tört ki Orissa tartományban. Időközben mintegy 1000 keresztyént öltek meg, s több tízezren erdőkbe kényszerültek a felbőszült hindu radikálisok elől. A bemutatott filmen leégett templomokat, meggyalázott kereszteket, elhagyott falvakat láttunk. A háttérben azonban fontos szellemi dolgok vannak: Isten igen megáldotta ezt a tartományt az elmúlt időben, főleg jelekkel és csodákkal erősítette meg az ottani igehirdetést. Jézus, a már kórházakból elutasított, igen súlyos betegek sokaságát gyógyította meg. Egy ilyen nagyszabású gyógyító istentisztelet után tört ki a lázadás. Az üldözések háttérben feltehetőleg a radikális hindu vezetők irigységéről is szó lehet. Mivel a katonaság inkább csak tétlenül szemléli az eseményeket, nem tudni meddig tart a lincs-hangulat. Imádkozzunk üldözött indiai testvéreinkért, hogy el ne veszítsék hitüket, sőt Jézus neve dicsőüljön meg a kegyetlenség vérszomjas valósága felett.


Az európai gyógyászat határai és Isten végtelen szeretete Afrikában

Ugandában a múlt évszázad utolsó harmadában megjelent a népességet teljes kihalással fenyegető AIDS-vírus. Az országot a teljes tönkremenetel víziója fenyegette. A helyi egyházak Nyugat-európai testvéreikkel konzultáltak, tőlük vártak orvosi segítséget a nyomorult helyzetben. A hír azonban lesújtó volt: az AIDS vírustól szenvedőt senki sem tudja meggyógyítani. Ekkor, az egyéb nyomorúságoktól és polgárháborútól is szenvedő ugandai egyházak, elkezdtek Istenhez kiáltani, és Isten csodát tett. John Mulinde lelkész elmondása szerint Isten Afrikában az elmúlt években igen sok AIDS vírussal fertőzött beteget gyógyított meg, s mára a vírusfertőzés visszavonulóban van, az ország pedig lelkileg is talpra állt.

Az egyik ugandai testvérrel beszélgetve, feltettük a kérdést, vajon Isten miért nem tesz ilyen Afrika-méretű csodát közöttünk Európában is? Sajnos azt a választ kaptuk, amire számítottunk. Túlságosan jól megy még nekünk. Szinte mindenünk meg van, s ez nem kedvez a radikálisan Istenhez kiáltó hitnek. Amíg számos mankóval rendelkezünk, s nem látjuk kétségbeejtő helyzetünket, addig hitünk karja és a hangunk ereje is mintha gyengébb lenne… Nyilván a kérdés ennél összetettebb, de a válasz mindenképpen elgondolkodtató.


Jézus mexikói óriásplakátokon

       A brazil és kolumbiai, egyáltalán Dél-amerikai ébredésekről már sokat hallottunk. Kolumbia kb. 20% -a újjászületett személy, Brazíliában az egyetemi ifjúság él át megújulást, politikai és egyházi vezetők egész városok kulcsát adják át jelképesen Jézusnak.
Sajátos szolgálatot végeznek kissé északabbra a mexikói keresztyének is. E. Fernandes óriásplakátokat helyez ki Mexikó városban (www.vivelorojo.org).


Ezeken Jézus derűs képe látható, az egyiken gyerekekkel táncol, illetve megjelenik kerékpáron is. A szövegek megdöbbentőek: "Ismerlek téged; Találkozni szeretnék veled; Itt vagyok; Jézus fantasztikus…" Az akció célja a Jézus személyére való rámutatás, és valamennyi nyitott felekezet összegyűjtése egy stadionban rendezendő evangelizációra. Az akció elindult, s már most nagyszerű gyümölcsei vannak.


Hong-Kong-i leleményesség, avagy az állami pénz Isten szolgálatában

Hugo Chan Angliában végzett kínai jogász és üzletember. Teljes szívvel ég az Úr ügyéért. Kommunista vezetők előtt is hangsúlyozza, hogy Jézus nem vallás, hanem kapcsolat, aki a házasságot, a családot és az egész társadalmat harmonizálhatja. A vallás megoszt, de Jézus egységet és harmóniát adhat reménytelen életünkben. Olyan közösséget épített Hong-Kongban, amelyben politikusok, jogászok és üzletemberek rendszeresen találkoznak és a társadalmi vezetőkkel azért folytatnak párbeszédet, hogy azok belássák érdekeltségüket az evangélium elfogadása mellett. Sikerült meggyőzni a Hong-Kong-i politikai vezetést, hogy egy olyan grandiózus építményt hozzanak létre, amely Nóé bárkájának a hasonmása. Nevezzék ezt Nóé bárkája központnak, amelyben számos kulturális, szórakoztató, valamint hitbeli tevékenységet folytató szolgálat is helyet kaphat. Az ötlet teljes elfogadásra talált. Így állami pénzből épül a nagy Noé-bárka, amelyben folyamatos imádkozás és a Bibliáról történő ismeretterjesztés is történhet. Az átadás három hónapon belül várható. A róla készült animációs videó-klip hatalmas lelkesedést váltott ki a jeruzsálemi hallgatóságból. Ez történik akkor, ha a pénzvilág, a leleményesség és a szívben hordozott krisztusi szeretet találkoznak.


Előkerülnek az elveszett izraeli törzsek?

Kirgizisztánból többek között Anaimida Ibrahimakun misszionáriussal ismerkedhettem meg. Története és kutatása egészen elképesztőnek tűnik első hallásra. Meggyőződése, hogy a kirgiz nép az elveszett Manassé törzs lenne, amelyet Isten még hazavezethet Izraelbe. Amikor állítása bizonyítékai után érdeklődtem, a következőket mondta el: Ma is ismert ősi eposzuk szerint, népük Jákób pátriárkától származik. De ők, mint kirgiz nép, eposzuk szerint egy ismeretlen királynőtől születtek (József felesége az egyiptomi fáraó lánya). A mai napig nem fogyasztanak disznóhúst, a bárányt pedig különleges körülmények között fogyasztják el: csak éjszaka, de akkor az egész családnak együtt kell lennie, s nem hagyhatnak belőle egyetlen falatot sem hajnalra (páska?). Ugyancsak nem ehetik meg az állatok forgócsontjára tapadó inat sem (Jákób története!). Genetikai vizsgálódás is folyik, amely eredmények ugyancsak ebbe az irányba mutatnak. - Ezt a hírt nem tudom kommentálni, de mindenesetre tudvalévő, hogy az Úr a végidőkben 12 ezer személyt elpecsétel Izrael minden törzséből, így Manasséból is (Jel 7,6).


Az arab világ teológiai problematikája

Az arab világot ma szinte lehetetlenség megérinteni az evangéliummal. Tudvalévő, hogy képtelenség missziót folytatni Törökországban vagy Észak-Afrikában, illetve a Közel-Keleten. Isten mégis munkálkodik. Egy Törökországból érkezett személy tett bizonyságot arról, hogy 5-6 éves korában, álmában látta Istent, aki ezt mondta neki: te a barátom vagy! Erre szülei elvitték az imámhoz. Ennek következtében fanatikus iszlámkövető lett, de Istenben a barátot mégsem találta meg. Egy későbbi álom és az egyetemen fellelt keresztyének segítették el Jézushoz, akiben új életet nyert, akiről örömmel tett bizonyságot.

Az arab-mohamedán lelket meg kell értenünk. Az iszlám lelkület mögött mérhetetlen keserűség van. Egykor Ábrahám, saját atyjuk elküldte őket Ismaelként otthonról, s így egy apátlan-atyátlan nép lettek. S ez az alaptapasztalat, tehát az elutasítás, és a látszólag méltánytalan kivetettség, mély agressziót, haragot és ellenségeskedést halmozott fel, főleg a zsidósággal szemben. Ez a Közel-Kelet problematikája. Nem jó másodiknak lenni egy kedvenc, Izsák mellett. Ugyan próbált az arab világ a zsidóság és a keresztyénség helyett egy új teológiai struktúrát is létrehozni, mégsem hozott ez békét szívükbe. A mai iszlám végidős gondolkodás lényege ennyi: a jó zsidó, a halott zsidó. S amíg egyetlen zsidó is él, addig nem jöhet el a béke országa. - Ezt a keserűséget csak az igazi, mély és elfogadó szeretet gyógyíthatja meg, s minden látszat ellenére, éppen erre szomjaznak a mai arabok is. Valóban szeretnünk kell őket, s ha csak lehet, meg kell tanulnunk a velük való időtöltés és közlés módjait. Mindazonáltal igazi gyógyító szeretet csak Jézusban van. Ezért van az, hogy Jeruzsálemben ma már számos palesztin és zsidó, szeretetben és együtt imádhatja Jézust, a zsidó Messiást, és minden ember Megváltóját.

A konferencia elfogadott egy nyilatkozatot, amelyben az iráni vezetést felszólítja, hogy gondolja át a zsidó állammal szemben képviselt nukleáris fenyegetését. Gondoljon a Bibliában található perzsa uralkodókra, akik tudtak nagyvonalúságot és szeretetet gyakorolni a zsidó nép iránt, hiszen ők is áldást kaptak azoktól. Ez történt Eszter királyné életében, valamint Xerxész napjaiban. Számos zsidóellenes fenyegetés eddig rendre fordított eredményt hozott, ellenben Isten napjainkban is kész úgy megáldani Iránt, ahogy megáldja Izraelt. Mert aki áldja Ábrahám népét, az áldott lesz.


Csodák Jeruzsálem utcáin

Jeruzsálem különös város. Szent és szentségtelen. Békés és nyugtalan. Hatalmas ígéretei vannak Istentől, de épp csak most kezdődik hajnala. Húsz messiási gyülekezetben kb. 15 ezer zsidó, arab, és pogány hátterű hívő imádja Istent. Ezek az új gyülekezetek rendkívül sokfélék és még nem tudtak egységre jutni. Módom nyílt a színesbőrű etióp messiási közösség meglátogatására. A lelkipásztor fiát Smuel-nak hívják, aki sokak szerint egy különleges jelenség. Egy éve a jeruzsálemi városi buszon elkezdett istendicsőítő dalokat énekelni. Majd amikor felfigyeltek rá, így szólt: Barátaim, itt van az Úr! Ki beteg közöttetek? Egy idős asszony jelentkezett a busz utolsó üléséről, hogy a lába beteg. Smuel odament hozzá, letérdelt, és elkezdett imádkozni érte. Az asszony egyszer csak felkiált: Valami történik a lábammal, meggyógyultam! Testvérünkben, mintha csak Péter és János apostolt látnánk, ezt mondta mindenki füle hallatára: Mindez nem a saját erőmből történt, hanem a Názáreti Jézus nevében!
Izraelben sokan várják a Messiást. A hasszid zsidók mindent előkészítenek a templom esetleges újjáépítésére. A Harmadik Templom Intézet igyekszik minden pénzügyi forrást és istentiszteleti eszközt összegyűjteni a nagy álom érdekében. Folyik a szolgáló papok kiképzése is. Számos zsidó ténynek kezeli azon rabbik szavait, akik a templomtér alatt megtalálni vélték az elrejtett szövetség ládáját. Biztosat azonban senki sem tud, de abban hihetünk, hogy a zsidó nép számára Jézus eszkatológiai megtalálása (Rm 11,26), nagyobb öröm lesz, mint a szövetség ládájának előkerülése.

A konferencia bölcs elhatározása volt az is, hogy délben különböző csoportok, így a lelkipásztorok, a politikusok, és a fiatalok meglátogatták Izrael állam törvényhozó testületét, a Knesszetet, hogy szóljanak az Újszövetség Izraelre vonatkozó reménységéről, és köszöntsék a zsidó államot 60 éves fennállásának alkalmával.


A Balkán is áldhatja Nyugat-Európát?

Jeruzsálemnek 12 kapuja van. Az egyes kapukhoz a kiterített világtérképen, körcikk-szerűen, különböző népek tartoznak. Mi európai népek nagyrészt az un. Új kapuhoz (New Gate) vagyunk rendelve, s így naponta este 6-8 között imádkoztunk együtt a hotel tetején található imatoronyban. Egyik este Isten arra indított bennünket, hogy az együttlévő egykori monarchia nemzetei egymásért könyörögjenek. Az első világháború ebből a térségből indult el, s a másodikban is, sok vér folyt ezeken, a területeken. Így szlovákok, magyarok, horvátok, szerbek, szlovénok, koszovóiak és albánok könyörögtünk országaink gyógyulásáért és az egymásközti megbékélésért. Ezt követőleg a nyugati nemzetek térdeltek le körénk, kérve bennünket, hogy mondjunk áldást felettük. Azt hiszem ilyesmi még nem történt a történelemben…


Személyes kincseim

Isten hat évvel ezelőtt a közbenjáró sírásra, most pedig Ruth könyve alapján az átölelésre tanított engem. Az Úr elkezdte tágítani bensőmet, s erőteljesen növelte nyitottságomat testvéreim felé. Ahogy Isten ezt a munkát elkezdte bennem, azon nyomban olyan idegen testvérekkel adott találkozást, akiknek erre szükségük volt. Talán nem véletlen, hogy meghívtak Indiába és Afrikába, hogy igével szolgáljak közöttük.
Isten egy lépéssel közelebb vitt az Úrvacsora titkának megértéséhez is. Minden szövetség már az Ótestamentumban is, Isten előtt, vérrel volt megpecsételve. Így történt az ábrahámi szövetségkötés és a körülmetélés szövetsége is. A házasságkötéskor pedig a szüzesség vére pecsételi meg szövetséget. Jézus a kereszten saját vérével kötötte meg az újszövetséget. Minden Úrvacsora vételkor ennek a vérnek az érdemét és valóságát vehetjük magunkra és fogadhatjuk be a Szentlélek által.

Az 'All Nations Convocation in Jerusalem' (Minden Nemzet Összehívása) konferenciát 2009-ben is megrendezik. Milyen jó lenne, ha legközelebb nem csak egy személy juthatna el hazánkból a Nagy Király Városába!

Hatvan, 2008. október 13.

                                                                                            Dr. Tatai István
                                                                                       református lelkipásztor
                                                                                      istvan.tatai@freemail.hu
                                      Igehirdetések, tanítások
Igehirdetések, tanítások, beszámolókBemutatkozás
Képek - Photo
Kapcsolat - Contact
Kezdőlap - Home Page
Impresszum