Kezdőlap - Home Page
Képek - Photo
Kapcsolat - Contact
 
Impresszum
Bemutatkozás
Mozaikok a Hatvani Református Egyházközség történetéből
Vissza a lap tetejére
Igehirdetések, tanítások, beszámolókIgehirdetések, tanítások
Egy jeruzsálemi konferencia üzenetei
2010. szeptember 8-18.A Jeruzsálem Minden Nemzet Imádságháza nevű szervezet az idén 15. alkalommal rendezte meg a nemzetek imádkozóinak nagy összegyülekezését (ANCJ) a jeruzsálemi Ramat Rachel Hotelben. Az idén feleségemmel Nórussal együtt érkezhettem a Izraelbe. Sajnos nem tudtunk a konferencia egészén részt venni, de amit kaptunk, azt szeretettel tovább kívánjuk adni. 
Jézus továbbra is Délre és Keletre megy?

A 150 nemzetből érkező 2000 küldöttből 500 kínai volt, s igen jelentős volt az afrikai részvétel is. Csak Nigériából 160-an jöttek el! Mi - európaiak - mindössze 120 fővel voltunk jelen. Úgy tűnik a keresztyénség korábbi szellemi súlyeloszlása végérvényesen elbillent Kelet és Dél irányába. A mai keresztyénség Kínában, Tajvanon, Indonéziában, Afrikában és Dél-Amerikában él át jelentősebb ébredést. Még ma is előfordul, hogy egész falvak fordulnak Krisztushoz, ha eléri őket az evangélium. A Zimbabwéből érkező Henry törzsfőnök története is erről szól. Fél éve elsőként tért meg animista hitéből törzsében, amely közel fél millió embert számlál. Megkeresztelkedett, s máris két falu szívét fordította Jézus felé. Vágya az, hogy egész törzsének átadja Krisztusban nyert örömét. Ez nem lesz túlságosan egyszerű, főleg ami az etikai következményeket illeti, hiszen neki is "kötelezően" (a hagyományaiknak megfelelően) két felesége van.
A téma: az Úr dicsőségének szépsége

Tom Hess konferenciaszervező lelkipásztor a Biblia szépségfogalmáról szólt megnyitó tanításában. Már az Édenkertben is dönteni kellett a szép és a szép között. A jó és gonosz tudásának fája is szép volt a szemnek, de tudjuk hogy a bukásunk forrásává lett. A gonosz ma is mindenféle hamis szépséggel kísérti Isten Egyházát: be akarja szippantani a paráznaság, az öntetszelgés és az önimádás fertőjébe. De látjuk-e ma istentiszteleteinken az Úr szépségét? Dávid még látta, s képes volt az Úr csodálatában elmerülve megtisztulni és igazi békét találni (Zsolt 27,4). Fontos, hogy Krisztus menyasszonyának ruhája tiszta maradjon, s képes legyen imádni Urát. Ez az imádat a konferencián sokféle formát öltött. Az afrikaiak színes és lendületes tánca, majd különleges madárhangokkal is kísért átszellemült öröme kissé különösnek tűnt, de egész lényükből áradt az őszinte szeretet lelkesültsége és az imádság ereje.

A nagy meglepetés: Irán és a moszlim világ

       Reza Safa Iránban született, majd külföldre kényszerült. Miután megtért, rádióadással és az elektronikus média segítségével evangélizálja hazáját és a Közel-Keletet. Beszámolója és honlapja alapján jónéhány levél tanúsítja, hogy Isten számos iráni szívét nyitja meg napjainkban Jézus felé (www.NetjatTV.org). Az is megdöbbentő, hogy Jézus előtt mennyire nincsenek zárt ajtók.
Az Úr napjainkban, minden külső hatás nélkül, számos kereső személyt ér el a mohamedán területeken is.A http://www.truthnet.org/dreamsandvisions/ honlap elképesztő bizonyságtételeket közöl teljesen moszlim környezetben élő személyek hitre jutásáról: Jézus maga megy el hozzájuk álomban vagy látomásban (Saul), s kijelenti magát nekik. Ettől kezdve számukra nincs visszaút. Ha szenvedés is vár rájuk, Isten természetfeletti látogatása sok gyümölcsöt terem életükben. Az Allah személyét őszintén kereső  nigériai  Mohammedet rémálmok gyötörték. A falucska varázslója is tehetetlennek bizonyult. Ezek után álmában találkozott Jézussal, aki kijelentette magát neki. Befogadta Jézust szívébe, átélte a bűnbocsánat kegyelmét, és megszűntek rossz álmai. Ekkor azonban saját apja fordult ellene. Először mérget itatott vele, majd mérges nyíllal próbálták megöletni. Isten azonban élete mellett döntött. Végül drámai módon apja szívét is elérte a kegyelem. Saját fia vezethette Krisztushoz, aki bocsánatot kért fiától és befogadta Jézust életébe (www.truthnet.org/dreamsandvisions).
.
A betlehemi palesztin keresztyének Senkiföldje

Naim Khoury kétszáz főt számláló baptista gyülekezet lelkipásztora Betlehemben. Palesztin-ortodox keresztyén családban született Jeruzsálemben, majd hitében megújulva, Betlehemben kezdte hirdetni palesztin moszlimoknak Jézus hitét. Népével és részben családjával is súlyos konfliktusba került. Gyülekezetét több mint tízszer érte bombatámadás, s ő maga is karlövést szenvedett. Mégis elkötelezetten hirdeti Krisztust ma is. Saját palesztin népe nem érti, hogy miért hisz a zsidók kiválasztásában és a Szentföldre vonatkozó bibliai ígéretekben, a zsidóság pedig azt nem érti, miként lehet egy palesztin elkötelezett Jézus-hívő. A palesztin keresztyén sors valóban nehéz és kétoldalú vesszőfutás. Egyetlen szövetségesük van: az Izraelben élő messiási zsidóság (Jézusban hívők) ápol velük kapcsolatot. Rendszeresen találkoznak Jeruzsálemben, hogy imádkozva és közösséget ápolva együtt munkálkodjanak a Krisztusban már megtapasztalt megbékélésért.

Afrika és a nyugati demokrácia

Afrika negyvenegynéhány nemzetéből 18-nak van újjászületett miniszterelnöke. Valóban példátlan missziói esemény, hogy az elmúlt közel 100 év alatt Afrika fele keresztyénné lett. Mégsem ilyen rózsás a helyzet. Számos ok megalapozza afrikai testvéreink nyugtalanságát. Egyre jobban kiderül, hogy a "gyors megtérés" nem mindig hozott mély életmegváltozást az emberek életében. Talán a kapott evangélium sem volt mindig tiszta. Az afrikaiak néha összeboronálták a nyugati jólétet és a krisztusi jó hírt. S ennek súlyos következményei láthatók. Az ún. "jólét evangéliuma" sehol, de Afrikában különösen nem működik. Ezért a tragikus mélyszegénységben fellelhető afrikai csalódottság is, s félő, hogy ennek következtében az iszlám hittérítők (újra) megnyerik a déli területeket is. Ebben a folyamatban furcsa szerepet játszik a nyugati demokrácia. A keresztyén afrikai államok demokratizálódnak, ezzel együtt azonban megjelenik az alapvető emberi jogok elfogadásának kérdése is. Így kénytelenek helyet adni az előretörő idegen vallásoknak és a szexuális szabadosságnak is. Mindez próbára teszi az alig meggyökerezett keresztyénséget. Az afrikai keresztyénségért tehát imádkoznunk kell. Nem szabad elfelejteni őket fenyegetett helyzetükben. Higgyük el: legtöbbjük szeretne a fehér ember barátja és tisztességes üzlettársa is lenni. Készek vagyunk-e a gyarmatosítás terhelő múltját oldva megbékélni és szeretettel átölelni a fekete kontinenst? Készek vagyunk-e evangéliumi lelkesedésüket elfogadni, s kérni őket, mint egykor a macedón férfi Pált: "Jöjj át hozzánk, Európába"!?

Egy rendkívüli misszionárius

Heidi Baker számomra Teréz anya mai protestáns megjelenítése. Amerikaiként egy indián rezervátumban tért meg, majd a londoni King's College-ban doktorált rendszeres teológiából. Isten közben a szívét a világ szegényei felé fordította. Mozambik ma a világ egyik legelesettebb országa Afrikában. Isten küldte oda férjével együtt, hogy a nincsteleneknek vigyék el Isten konkrét szeretetét. Először a poszt-kommunista kormányzat egy 80 fős lerobbant árvaházat bocsátott rendelkezésére, majd ígéretes eredményeiket látva, betiltották istentiszteleteiket és a gyógyító munkát. Az Úr azonban új ajtót nyitott számukra. Mozambik Pemba nevű félszigetén Isten kegyelméből megépíthették az Öröm faluját. Ma már naponta több ezer éhezőnek ad ételt az Iris Misszió a polgárháború sújtotta országban és földünk legszegényebb területein. Egyszerű kórházakat építenek, s ingyenes egészségügyi ellátást ajánlanak fel. Bárkit befogadnak, aki szegény és nincs családja. A gyermekeket bibliaiskolákban tanítják, majd felkészítik őket a normális életre is. A vásárolt földterületen gazdálkodnak, s kutakat fúrnak Mozambik kis falvaiban.

Nagy álmuk, hogy létrehozzák a szegények egyetemét. A Jézus szeretetét hirdető szolgálat húsz év alatt 5000 gyülekezetet hozott létre, s világviszonylatban 8000-et. A misszió jelszavai nagyon meghökkentőek: Jézus példáját követve, egyszerűen, kompromisszum nélkül, ha kell botránkoztatóan, de szeretni minden áron. Szolgálni a szegényeket, a megtörteket és elfelejtetteket. A misszió hisz Isten Országának erőiben is. A gyakorlati segítés mellett számos csodás gyógyulás és a Szentlélek erőteljes kiáradása történik munkájuk nyomán. Heidi Baker számol az egy Krisztus-test valóságával: ezért felekezeti és teológiai háttértől függetlenül együtt munkálkodik mindazokkal, akik hisznek Krisztus keresztáldozatában és az újjászületés szükségességében. Internetes honlapjukra kattintva egyszerűen elszédülünk attól, hogy mi mindent tud Isten ma tenni egy engedelmes és Isten előtt alázatban járó élet nyomán.
Heidi különlegesen prédikált Jeruzsálemben: bizonyságtételét Jézus iránti szeretetének megvallásával kezdte. Igehirdetésének nagy részét térdelve mondta el, s mindnyájunkat a kitartásra buzdított. A minden akadályt legyőző és a próbákon is átsegítő Jézusról beszélt. Szavai az egész hallgatóságot lázba hozta, és új elkötelezettségre hívta fel (www.irismin.org).

Hong-kongi álom és valóság 

Két éve Hugo Chang keresztyén államügyész arról beszélt, hogy kellő bölcsességgel és tapintattal terjeszthetjük az evangéliumot a kormányzatban is. Nehéz elhinni, de beteljesedett akkori álma: képes volt Kína nyugati fővárosában Hong-Kongban állami pénzből olyan Nóé bárkáját építtetni, amely nemcsak egy grandiózus szabadidőközpont, hanem egyben a keresztyén hit egyik fontos bázisa is (www.noahsark.com.hk/eng/aboutus1.php).A jogi szakember Jézust hirdeti és imaórát tart a kínai minisztereknek is. Ezt hangsúlyozza: Jézus különleges személye összeköt, a puszta vallásosság pedig szétválaszt. Most azon munkálkodik, hogy egy asztalhoz ültesse a földalatti egyház, a hivatalos egyház és a kommunista kormányzat embereit is. A tárgyalások már elkezdődtek, de óriási kérdés maradt bennem ez: hol van a keresztyén diplomácia határa világunkban? Chang úr hangsúlyozza: Alapvetően az Isten Országa (Kingdom) szerint kell gondolkodnunk. Az élesztőnek (az egyház) a tésztában van a helye (a világ). Ehhez adja Isten a vizet (Ige) és az olajat (Szentlélek és öröme). Már csak a tűz kell, amely az üldözés. Így valósul meg mindenkor Isten Országa. Ez utóbbi azonban úgy tűnik, egészen mást jelent belső Kínában, ahol szenvednek a keresztyének, és mást jelent a Nyugat számára kirakatként berendezett Hong-Kongban…

Látogatás egy messiási gyülekezetben

Izraelben szombaton sokan zsinagógába mennek. A messiási zsidóságnak is megvannak a saját közösségi házaik. Mi az óvárosi Krisztus-templomot (Christ Church) kerestük fel.
A háromórás istentisztelet különleges élmény volt számunkra. A nyelve héber volt, de a dalokat, a bibliai és hitvalló szövegeket oroszul és angolul is kivetítették. A zsidó Újév (Rós Hasana) és a nagy engesztelés napja (Jóm Kippúr) közötti tíz napban a zsidóság egésze sajátos bűnbánati légkörben él. Így volt ez az istentiszteleten is. Számomra drámai imádságot mondott a gyülekezet egyik lelkipásztora, Ruven Berger: "Mi, zsidók, itt ebben a városban elutasítottuk az Általad küldött Messiást, s nincs több reménységünk, csak az, ha újból kitöltöd ránk Szent Lelkedet…"
Az igehirdetés az újévi kürtölés üzenetéről szólt. Az Ószövetségben és a Jelenések könyvében található igék alapján a lelkipásztor hangsúlyozta, hogy Isten a kürt hangjával ma is szól hozzánk. Elcsendesíti szívünket, magához hív, új korszakot (évet) kíván megnyitni számunkra. A nagy rohanásban meg kell tanulnunk újból csak Istenre fókuszálnunk minden nap. Egyszerűen tudnunk kell ismét csendben lennünk, hogy meghalljuk mi is az Istentől kapott nevünk, tehát küldetésünk és feladatunk ma. A kürt a bíró elé is hív bennünket. Egy napon mindenki számot ad az Úr előtt egész életéről. Az igehirdető sajátos zsidó szomorúsággal, mégis erőteljesen hirdette: a zsidó néppel kapcsolatos isteni terveket nem lelkes zászlólengetésünk, hanem csak őszinte odaszentelésben történő könyörgésünk viheti előre.

Coár üzenete

Egy napot a Holt-tenger partján található Ein Bokek üdülővárosban töltöttünk. Ennek közelében terült el a bibliai Coár, amelybe Lót menekült Sodoma és Gomora pusztulása elől. A hotelvároska környéke ma is holdbéli táj. A tengerszint alatti 400 méteren elterülő terület földünk legmélyebb pontja. A meredek sziklafalak köves pusztasága furcsa módon egyszerre szól Isten haragjáról, de elrejtő szeretetéről is. Isten mindenkinek készít menedéket, aki kész elhagyni a bűn helyét. Ezékiel arról írt, hogy egykor majd a Holt-tenger édesvizű és élettel megtöltött tenger lesz. A templom oltárától kifolyó víz el fogja érni, s az pezsegni fog az élettől. De a pocsolyák élettelenek maradnak. Ma is láthatóak ilyen pocsolyák a tenger környékén. S e sajátos földrajzi "különcködés" egykor a nagy jóból való kimaradást fogja majd jelenteni.
A Sion hegyén

Utolsó reggelünket a Sion hegyi templomban töltöttük. A hagyomány szerint itt lakott János (Márk evangélista) és itt töltetett ki pünkösdkor a Szentlélek a tanítványokra. A különös helyen 19 vietnami vendéggel kiegészülve, igazán egy nemzetközi csapatként imádkozhattunk a Lélek újbóli kiáradásért. Értünk is könyörgött egy helyi lelkipásztor. Többek között a teremtés világosságot létrehozó igéi hangoztak el felettünk (1Móz 1,3). Bárcsak minden döntésünket és gondolatunkat Isten fénye és vezetése járhatná át. Azóta útkereséseimben gyakran így imádkozom: "Uram, minden sötétség és homály helyén teremts világosságot bennem, hogy megértve akaratodat, jobban követhesselek Téged!"

Egy megérintő történet

A már felemlített Zimbabwei törzsfőnököt egy igen áldott és bölcs munkatárs kísérte el Jeruzsálemi útjára. Grey bácsi a zimbabwei jó pásztorról mesélt el egy igazán megható történetet. Afrika némely területén szokás, hogy ha egy bárány a nyájból elkóborol, akkor a pásztor furcsa tettre szánja el magát: mivel a kóbor-bárány  a többit is hajlamos elcsábítani és bajba sodorni, a pásztor fogja a csatangolót és eltöri a lábát. De amikor a nyáj továbbvonul, akkor az eltört lábú állat a legjobb helyre kerül: a pásztor saját vállára veszi, s így az a legközelebb lehet hozzá… A tapasztalat szerint az ilyen bárány meggyógyultan a leghűségesebb jószág lesz: mindig a pásztor közelében akar maradni.

Hálaadás

Istennek adunk hálát irgalmas szeretetéért, aki elvitt és haza is hozott bennünket a Szentföldről. Minden lépésünknél velünk volt, megújította szeretetünket. Új testvéri kapcsolatokat adott, s személyesen is szólt hozzánk. Azért imádkozunk, hogy a megadott honlapokat is tanulmányozva, minden kedves Olvasónk hitében gazdagodjon és betöltse élete rendeltetését.


Hatvan, 2010. szeptember 29.                                      Dr. Tatai István       

Egy jeruzsálemi konferencia
üzenetei
Interju dr Tatai Istvánnal
Hangfelvétel
forrás:
- radio.sztaki.hu -
A konferenciaterem jelmondataA nyitóestA Sion hegyén vietnámi imádkozókkalDél-koreai és indiai tesvérekkelA Lót hotel Coár közelébenBemutatkozás
Képek - Photo
Kapcsolat - Contact
Kezdőlap - Home Page
Impresszum